მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
41%
35%
52%
40%
31%
54%
-1%
-4%
+2%
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო