მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
26%
22%
34%
35%
31%
41%
+9%
+9%
+7%
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო