მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
57%
57%
56%
66%
71%
57%
+9%
+14%
+1%
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო