მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
19%
15%
25%
24%
27%
19%
+5%
+12%
-6%
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო