მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
24%
27%
19%
70%
67%
76%
+46%
+40%
+57%
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო