მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
აბაშის მუნიციპალიტეტი
19%
16%
23%
33%
28%
40%
+14%
+12%
+17%
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო