მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
11%
11%
13%
8%
8%
9%
-3%
-3%
-4%
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო