მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
8%
8%
9%
4%
3%
6%
-4%
-5%
-3%
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო