მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
35%
35%
35%
37%
37%
37%
+2%
+2%
+2%
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო