მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
7%
6%
9%
6%
6%
6%
-1%
0%
-3%
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო