მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
12%
6%
4%
11%
-4%
-4%
-1%
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო