მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
6%
4%
11%
18%
17%
18%
+12%
+13%
+7%
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო