მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
25%
22%
31%
31%
31%
32%
+6%
+9%
+1%
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო