მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
40%
36%
47%
28%
19%
42%
-12%
-17%
-5%
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო