მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
24%
21%
28%
21%
21%
20%
-3%
0%
-8%
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო