მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
21%
21%
20%
20%
21%
20%
-1%
0%
0%
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო