მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
21%
13%
14%
12%
-5%
-3%
-9%
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო