მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
11%
9%
14%
27%
27%
28%
+16%
+18%
+14%
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო