მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
27%
27%
26%
28%
27%
30%
+1%
0%
+4%
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო