მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
28%
27%
30%
39%
30%
53%
+11%
+3%
+23%
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო