მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გორის მუნიციპალიტეტი
27%
26%
29%
26%
25%
27%
-1%
-1%
-2%
გორის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო