მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
24%
23%
24%
13%
13%
12%
-11%
-10%
-12%
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო