მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
13%
13%
12%
23%
25%
20%
+10%
+12%
+8%
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო