მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
19%
18%
22%
19%
19%
19%
0%
+1%
-3%
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო