მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
19%
19%
19%
21%
20%
22%
+2%
+1%
+3%
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო