მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
25%
28%
32%
22%
+7%
+14%
-3%
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო