მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
28%
32%
22%
27%
25%
31%
-1%
-7%
+9%
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო