მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ვანის მუნიციპალიტეტი
30%
30%
30%
26%
27%
25%
-4%
-3%
-5%
ვანის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო