მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
13%
10%
18%
6%
5%
7%
-7%
-5%
-11%
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო