მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
52%
56%
44%
26%
25%
29%
-26%
-31%
-15%
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო