მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტი
44%
38%
53%
51%
46%
58%
+7%
+8%
+5%
თელავის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო