მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
25%
19%
35%
5%
4%
6%
-20%
-15%
-29%
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო