მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
15%
14%
17%
10%
8%
12%
-5%
-6%
-5%
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო