მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
კასპის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
21%
10%
8%
13%
-8%
-9%
-8%
კასპის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო