მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
39%
37%
43%
56%
38%
87%
+17%
+1%
+44%
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო