მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
56%
38%
87%
61%
48%
79%
+5%
+10%
-8%
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო