მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
34%
24%
50%
41%
35%
52%
+7%
+11%
+2%
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო