მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
30%
32%
27%
22%
20%
25%
-8%
-12%
-2%
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო