მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22%
20%
25%
22%
21%
22%
0%
+1%
-3%
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო