მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
21%
16%
28%
19%
15%
24%
-2%
-1%
-4%
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო