მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მესტიის მუნიციპალიტეტი
24%
18%
35%
18%
14%
24%
-6%
-4%
-11%
მესტიის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო