მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ონის მუნიციპალიტეტი
20%
20%
20%
23%
22%
25%
+3%
+2%
+5%
ონის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო