მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
32%
30%
36%
25%
24%
26%
-7%
-6%
-10%
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო