მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
13%
9%
8%
10%
-1%
0%
-3%
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო