მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
9%
8%
10%
7%
6%
8%
-2%
-2%
-2%
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო