მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
19%
20%
17%
27%
24%
31%
+8%
+4%
+14%
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო