მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
27%
24%
31%
25%
22%
28%
-2%
-2%
-3%
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო