მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სენაკის მუნიციპალიტეტი
39%
33%
48%
40%
35%
49%
+1%
+2%
+1%
სენაკის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო