მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
26%
24%
28%
26%
22%
34%
0%
-2%
+6%
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო