მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
25%
25%
26%
29%
31%
25%
+4%
+6%
-1%
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო